Opgestart door een wetenschapper

Voedingswetenschapper Amandine De Paepe begon aan een persoonlijke reis die geworteld was in haar eigen strijd met onvruchtbaarheid. Ze heeft zich toegelegd op het overbruggen van het tekort aan voedingsstoffen waarmee iedereen vandaag te maken krijgt.

insentails-expert-ceo-amandine-de-paepe

Amandine de Paepe

"In mijn pogingen om zwanger te worden, kreeg ik zes miskramen. Na talloze bezoeken aan verschillende artsen en het ondergaan van extra hormoonbehandelingen, kwam ik in contact met een bepaalde arts die dieper inging op de onderliggende oorzaak. Er werd ontdekt dat ik onvoldoende in vet oplosbare vitamines had. Dat tekort aan essentiële vitamines werd duidelijk.

Als wetenschapper motiveerde deze openbaring me om me nog verder in het onderwerp te verdiepen en het als mijn persoonlijke missie te zien om de voedingstekorten aan te pakken waar veel mensen mee te maken hebben. Met Insentials is het onze duidelijke missie om deze behoeften te verhelpen op een wetenschappelijke en efficiënte manier."

Amandine De Paepe | CEO and Founder Insentials

Ons wetenschappelijk team

insentails-expert-ceo-amandine-de-paepe

Amandine de Paepe

Scientifique de l'alimentation

Technologue alimentaire

PDG - Fondateur Insentials

Université de Wageningen

Arne Heyse

Soutien à la R&D

Recherche et développement

Chimiste

Camille Baekelandt

Pharmacienne

Céline De Groote

Nutritionniste

Nutritionniste du sport

Thérapeute orthomoléculaire

Nathalie Dumont

Pharmacienne

Prof. Dr. Carlos Van Mieghem

Cardiologue, AZ Groeninge, Courtrai Professeur à la faculté de médecine et de sciences biomédicales de la KU Leuven Spécialiste de la médecine du mode de vie, European Lifestyle Medicine

Onze wetenschappelijke adviesraad

Prof. Dr. Carlos Van Mieghem

Cardioloog AZ Groeninge Kortrijk - Professor Faculteit Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen KU Leuven - Lifestyle Medicine Specialist, European Lifestyle Medicine

Camille Baekelandt

Apotheker